Lam sóng cao Ferino 60160

Danh mục: | Mã sản phẩm: LSC-60160

/ md

Kích thước: 29 x 204 x 3000mm