Lam sóng thấp Ferino 60046

Danh mục: | Mã sản phẩm: LST-60046

/ md

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm