Lam sóng thấp Ferino 60160

Danh mục: | Mã sản phẩm: LST-60160

/ md

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm