Lam sóng thấp Ferino 60175

Danh mục: | Mã sản phẩm: LST-60175

/ md

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm