Lam sóng thấp Ferino 68002

Danh mục: | Mã sản phẩm: LST-68002

/ md

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm