Lam sóng thấp Ferino 9688

Danh mục: | Mã sản phẩm: LST-9688

/ md

Kích thước: 16 x 204 x 3000mm