Thanh trần nan 55x40mm

Danh mục: | Mã sản phẩm: HTO-55H40

KT: 55*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m