Filter Products Hiện 1 - 12 của 25 kết quả
DANH MỤC SẢN PHẨM
Thương hiệu
Giá
HTO-200

KT: 200*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

253.000  / md
TPO 022

Kích thước:

25mm x 150mm x 2900mm

86.000  / md
TP2037

Kích thước: 26mm x 130mm x 2900mm

86.000  / md
FRN002

Kích thước: 10 x 115 x 3000 mm

53.000  / md
HTO-150

KT: 150*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

169.000  / md
HTO-100

KT: 100*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

80.000  / md
HTO-80

KT: 80*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

71.000  / md
HTO-100D3

KT: 100*30
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

 

73.000  / md
HTO-75H50

KT: 75*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

76.000  / md
HTO-50H60

KT: 50*60
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

63.000  / md
HTO-55H40

KT: 55*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

47.000  / md
HTO-70H60

KT: 70*60
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

80.000  / md