ứng dụng gỗ nhựa

Sản phẩm - gỗ nhựa composite

HTO-200

KT: 200*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

253.000 
TPO 022

Kích thước:

25mm x 150mm x 2900mm

86.000 
TP2037

Kích thước: 26mm x 130mm x 2900mm

86.000 
FRN002

Kích thước: 10 x 115 x 3000 mm

53.000 
HTO-150

KT: 150*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

169.000 
HTO-100

KT: 100*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

80.000 
HTO-80

KT: 80*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

71.000 
HTO-100D3

KT: 100*30
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

 

73.000 

ảnh thi công thực tế