ứng dụng gỗ nhựa

Sản phẩm - gỗ nhựa composite

FRN S60H30

Kích thước: 3000x105x50 mm

/ md
FRN-S150H50

Kích thước: 3000x105x50 mm

/ md
HTO-200

KT: 200*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

/ md
TPO 022

Kích thước:

25mm x 150mm x 2900mm

/ md
TP2037

Kích thước: 26mm x 130mm x 2900mm

/ md
FRN002

Kích thước: 10 x 115 x 3000 mm

/ md
HTO-150

KT: 150*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

/ md
HTO-100

KT: 100*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

/ md

ảnh thi công thực tế