FV42H42
Name: Thanh V phụ iện FV42H42
Thương hiệu: Ferino
Size:5940 42x42x2400mm
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Composite
Bảo hành:
Ứng dụng: Phụ kiện cho hệ Thanh ván lót sàn và ốp vách
63.000  / md
FD40x25
Name: Thanh đà năng FD40x25
Thương hiệu: Ferino
Size:5940 40x25x2400mm
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Composite
Bảo hành:
Ứng dụng: Phụ kiện cho hệ Thanh ván lót sàn và ốp vách
55.000  / md
FK01

Ke nhựa chốt sàn FK01
Chất liệu: Nhựa
Ứng dụng: Ke nhựa chốt sàn, dùng để liên kết giữa tấm sàn và thanh đà sử dụng 25/chiếc/m2

1.500  /