Filter Products Showing all 10 kết quả
DANH MỤC SẢN PHẨM
Thương hiệu
Giá
HTO-200

KT: 200*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

253.000 
HTO-150

KT: 150*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

169.000 
HTO-100

KT: 100*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

80.000 
HTO-80

KT: 80*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

71.000 
HTO-100D3

KT: 100*30
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

 

73.000 
HTO-75H50

KT: 75*50
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

76.000 
HTO-50H60

KT: 50*60
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

63.000 
HTO-55H40

KT: 55*40
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

HTO-70H60

KT: 70*60
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

80.000 
HTO-50H25

KT: 50*25
Độ dài thanh:
L=2.9m & 5.8m

43.000